POLLİO SU KEMERİ

Su kemerinin iki tarafında bulunan üstte Latince, altta Yunanca iki satır halindeki yapı yazıtında, C.Sextilius Pollio, karısı Ofillia Bassa ve üvey oğlu C. Offilius Proculus’un bu yapıyı, Augustus, Tiberius, ve Efes Halkı’nın onuruna, kendi kaynaklarından yaptırdıkları yazılıdır. Tiberius isminin zikredilmesinden bu yapının İ.S. 4-14 yıllarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. İki katlı olan Sukemeri, antik ismi Marnas olan Dervendere ırmağı ve vadisini, alt katta üç büyük kemer ve üst katta daha küçük altı kemer ile aşmaktadır. Alt kattaki doğu kemerin altında bugün de ırmağın yatağı bulunmaktadır.

POLLİO ANITI ( DOMİTİANUS ÇEŞMESİ )

Domitianus Meydanı doğusunda, Devlet Agorası’nın batı kenarına bitişik olarak yapılmış çeşme yapısı, yazıtından anlaşıldığına göre M.S. 97 yılında Gaius Sextilius Pollio tarafından anıt haline getirilmiştir. Geniş ve yüksek kemeri restore edilen yapının önünde küçük bir havuz yer almaktaydı. Havuz kenarındaki seki üzerinde de, Devlet Agorası ortasında yer alan Augustus Tapınağı’nın alınlığından getirilen, bugün Efes Müzesi’nde sergilenen Odysseus ile Polypheos’un öyküsünü betimleyen kabartmalar yerleştirilmişti.

Pollio Mezarı

M.S. 13 yılından sonra Gaius Sextilius Pollio için şehir halkı tarafından şükran anıtı olarak yaptırılan mezar, Domitianus Meydanı’nda Pollio Çeşmesi yanında yer alır.

DOMİTİANUS TAPINAĞI

Kentin imparator kültü ( Neokor ) tapınaklarından ilki olan Domitianus Tapınağı, bir teras üzerinde yükseliyordu.  İmparatorluk düzenine geçişi sağlayan Augustus ile başlayan süreçte, Roma’da imparatorlar kutsallaştırılmış ve birçok kült yaratılmıştır. İmparator kültüne sahip kentler ayrıcalıklıydı. M.S. 82-391 yılları arasında kullanılmış olan bu tapınaktan günümüze kalanlar yalnız teras duvarları ve kısmen ayağa kaldırılmış teras sütunlarıdır.