BİZANS SU KEMERLERİ

St. John Takip Kapısı’nın doğusundan başlayıp ilçe içinde ve özellikle istasyon çevresinde sağlam olarak kalmış olan Bizans su kemerleri, Şirince Boğazı’nda devam etmekte ve kuzeye doğru yönelmektedir.

Bunlar, Belevi ile Selçuk arasındaki Pranga mevkii doğusundaki su kaynaklarından sağlanan içme suyunu, Selçuk Ayasuluk Tepesi’ndeki Bizans dönemi yerleşimine ve Ortaçağ’ın Hac merkezi olan St. John Kilisesi’ne ulaştırıyordu.

İstasyon çevresinde 15m yükseklikte sağlam kalabilen su kemerlerinin ayaklarında, Efes ve Artemision’dan getirilen devşirme mermer bloklar, düzeltilerek kullanılmıştır. Bunlar arasındaki Arkaik döneme ait İon sütun başlıkları önemlidir (Selçuk Efes Müzesi, Büyük Avlu).

Üstteki kemerlerde ise tuğla kullanılmıştır. Su kemerlerinin Ayasuluk Tepesi’ne ulaştığı yerde (Takip Kapısı’nın doğu kısmında), büyük boyutlu bir su deposu veya sarnıcı son yıllarda kazılarak ortaya çıkarılmış ve restore edilmiştir. Kemerli ve tonozlu bir üst yapıya sahip olan su deposunda da Efes’ten getirilmiş yivli sütunlar ve 2.yy ortasına ait Kompozit düzenli sütun başlıklar kulanılmıştır.